ارتباط با آموزشگاه شیرینکدهارتباط مستقیم با مدیریت

کلیه پیامهای شما از طریق این فرم بصورت مستقیم برای مدیریت مجموعه آموزشگاه شیرینکده ، خانم خدادادی ارسال شده و در اولین فرصت توسط ایشان بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

برای ثبت نام شما می توانید فرم ثبت نام را تکمیل نموده و با انتخاب دوره مورد نظر کلاس خود را انتخاب نمایید و در صورتیکه به هر دلیلی موفق به ارسال درخواست خود نشدید از طریق این فرم و یا شماره تماسهای ارائه شده در این بخش با ما تماس بگیرید.

فرم نظرات و پیشنهادات